Klantgerichtheid


Over de cursus:

Iedereen heeft wel voorbeelden waar zij goed/slecht zijn geholpen als klant. Het is echter niet voldoende om wat u goed/slecht vind om als uitgangspunt te nemen voor klantgerichtheid. Iedere mens heeft andere verwachtingen en het is de kunst voor uw als klantgerichte organisatie deze te herkennen en invulling aan te geven.

Doelstelling

Technieken aanleren om vriendelijk en professioneel uw klanten te onthalen.

Duur

8 uur

Programma

  • Wat betekent klantgerichtheid voor u en voor uw klant?
  • Attitudes en vaardigheden: assertiviteit, luistervaardigheid,…
  • Opbouw van een service verlenend gesprek
  • Professionele uitstraling naar buiten brengen
  • Moeilijke situaties*
  • Klachten
  • Lange wachttijden
  • Fouten toegeven en oplossen

* tijdens de praktische oefeningen wordt er gebruikt gemaakt van een videocamera en een trainingsacteur om het leerproces te versterken