Processing


Over de cursus:

Iedere firma wordt beheerst door vele processen. Deze processen zijn gegroeid met de firma en werken soms verstikkend voor de medewerkers omdat ze de processen niet begrijpen of verkeerd hanteren.
Wij helpen u meer inzicht te krijgen in de bestaande processen, doen voorstellen ter verbetering en helpen u uw processen duidelijk naar uw medewerkers te communiceren.

Doelstelling

U helpen om nieuwe processen te implementeren, oude te optimaliseren en de veranderingen naar uw medewerkers te communiceren.

Duur

Af te stemmen na een inventariserend gesprek.

Programma

Wij volgen een paar vaste stappen om u te helpen bij de procesbegeleiding:

 • Voorbereiding
  • Samen met u inventariseren wij de reikwijdte van de implementatie van de processen
  • Opstellen van een actielijst
  • Opstellen van een planning
 • Nulmeting
  • Meting van de huidige stand van zaken (huidige werkwijze proces) gebaseerd op uw kwantificeerbare pijlers. Het resultaat hiervan kan zijn dat uw werkwijze/processen goed zijn)
 • Implementatiefase
  • Begeleiding van de implementatie van de verbeterde processen
  • Communicatie naar de werkvloer
  • Training van de medewerkers
  • Handleidingen of intranetsite ter ondersteuning
 • Resultaatsmeting
  • Meting van de gekwantificeerde pijlers na de implementatie
 • Evaluatie en natraject
  • Wij evalueren samen de verschillende stappen en kijken hoe wij u in de nazorg verder kunnen helpen